Save 20% on select items when you purchase one of our bundles

Garanti

BEGRÄNSAD GARANTI.      Line Work Bucket Products, L.L.C. garanterar att dess produkter kommer att vara fria från defekter i material och utförande. Produkterna garanteras inte som lämpliga för något annat ändamål eller användning än det de är avsedda för (antingen enligt beskrivningen på produktförpackningen eller som framgår av själva produkten). Denna begränsade garanti är giltig under en period av ett (1) år från köpet av produkten och kan inte överlåtas. Line Work Bucket Products, L.L.C. kommer att reparera eller ersätta alla produkter som visar sig vara defekta när de används på avsett sätt. Denna begränsade garanti gäller endast om produkten används på avsett sätt och i enlighet med eventuella instruktioner för dess användning, och Line Work Bucket Products, L.L.C. ansvarar inte i övrigt. Reparation eller utbyte av en defekt produkt, eller, efter Line Work Bucket Products, L.L.C.s val, återbetalning av inköpspriset för en defekt produkt ska vara din enda gottgörelse under denna begränsade garanti, och Line Work Bucket Products, L.L.C. ska under inga omständigheter vara ansvarig för skador som överstiger inköpspriset för den defekta produkten. Line Work Bucket Products, L.L.C. har inte auktoriserat någon person att lämna eller ge några andra garantier eller utfästelser, muntliga eller skriftliga å dess vägnar. DET FINNS INGA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. 

ANSVARSBEGRÄNSNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER ARBETSSKOPPPRODUKTER, L.L.C. VARA ANSVARIGT FÖR INDIREKTA, FÖLJDLIGA, SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA, EXEMPLARISKA ELLER STRAFSKADOR AV NÅGON SLAG SOM UPPFÖRS FRÅN NÅGON ORSAKA ELLER SOM UPPSTÅR UR NÅGON JURIDISK TEORI, OAVSETT BASERADE PÅ KONTRAKT, FÖRSÖRLIGHET, OSVÅLLIGHET, ANSVARLIGHET. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER ARBETSSKOPPPRODUKTER, L.L.C. VARA ANSVARIG MOT DIG MED ETT SAMMALT BELOPP SOM ÖVER DET TOTALA KÖPSPRISET FÖR DEN PRODUKT SOM KÖPT AV DU.